Brigitte_ » Specials » School
Als je los laat, heb je twee handen vrij

Onderwijs (problemen en methodes)

In deze speciaal zullen de vele problemen die zich op, in en rondom school kunnen voordoen worden besproken. Hier zullen de artikelen komen te staan die gaan over problemen met taal, rekenen en andere vakken op school. Gedragsproblemen die leerlingen op school kunnen hebben, zoals ADHD, Aspergers, enz. Maar ook school gerelateerde problemen, zoals spijbelen en agressie.
Tot nu toe zijn er nog maar drie artikelen die te maken hebben met school geralteerde problematieken, maar dit worden er in de toekomst meer. Er zijn drie soorten problematieken die behandeld worden, namelijk leerproblemen, gedragsproblemen en overige problemen.

Leerproblemen
Soms zijn leerproblemen als vroeg te signaleren door de eerste tekenen die je op de basisschool ziet.
Er zijn diverse soorten leerproblemen:
Leerproblemen op het gebied van taal: dyslexie, dysplaxie, dysorthografie, moeite met taalbegrip
Leerproblemen op het gebied van rekenen: dyscalculie
Leerproblemen zijn definitieve diagnoses, je komt er niet meer vanaf. Maar je krijgt allerlei hulpmiddelen en er is remediëring mogelijk. Methoden voor de remediëring van leerproblemen, zoals maatwerk, Spelling in de lift, enz.

Gedragsproblemen
De gedragsproblemen die men in het onderwijs tegenkomt zijn onder andere: AD(H)D, Autisme, Gille de la Tourette.

Overige schoolse problemen
Spijbelen, Agressie, sociale vaarigheden, faalangst, Examenstress enz.

Agressie op school

In dit artikel zullen de volgende punten met betrekking tot agressiviteit in school behandeld worden: de definitie van agressiviteit, het voorkomen van agressie, de risicofactoren van agressief gedrag…

Alles over spijbelen

Aan de hand van literatuur wordt het probleem spijbelen belicht. Ten eerste komt de herkomst van het woord spijbelen aan bod, gevolgd door de definitie. Hierna wordt gekeken naar de verschillende soor…
Spelling in de lift

Spelling in de lift

Spelling in de Lift is zowel een reguliere als een remediërende methode voor spellingonderwijs. De methode is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs van groep 3 tot en met groep 8, maar kan ook…

Taalbegrip en schoolteksten

Taal vormt tegenwoordig in het onderwijs een steeds grotere rol. Niet alleen vanwege de vakken spelling, taal en lezen, maar ook bij het vak rekenen. Het realistische rekenen maakt namelijk gebruik va…

Tips om stressvrij je examens door te komen

Hieronder tips om je examen door te komen. De tips gaan om oefenexamens, ontspanningsoefeningen, planningen maken, enz. Ook worden er sitesgenoemd waar je alles kunt lezen over het eindexamen.
Gepubliceerd door Brigitte_ op 12-05-2008, laatst gewijzigd op 02-02-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!